Ciekawostki
C I E K A W O S T K I

Kolekcja poloników z zamku Skokloster.

27 lutego 2009 w Sztokholmie nastąpiła prezentacja książki „The Polonica Collection from Skokloster Castle”. Zbiór poloników składa się z około 200 drobnych druków. Zostały one odnalezione w 1967 r. w czasie prowadzenia prac porządkowych związanych z przejęciem zamku Skokloster na własność państwa szwedzkiego i przekształcenia go w muzeum. 

W kolekcji jest sporo pozycji unikatowych, m. in. druczek staropolskiej kolędy napisanej z okazji Swiąt Bożego Narodzenia przez dwóch wileńskich żaków, Jana i Krzysztofa Denhoffów- i przez nich  przekazanej jako podarek ich rodzicom. Zbiory polskie zostały przywiezione do zamku z innymi zdobyczami wojennymi Marszałka Karola Gustawa Wrangla w XVIIw. Jego wojsko plądrowało biblioteki polskich dworków szlacheckich i klasztorów.

Zmodernizowaną parafrazę  tekstu napisaną przez Danę Rechowicz i muzyka Zbigniewa Bizona zaśpiewała po raz pierwszy Teresa Tutinas w Sztokholmie w 2009 r.


Hej kolęda, kolęda.

W  dniu 12.12.09 w siedzibie Konsulatu RP w Malmö odbyło się spotkanie z pastorałką . Widowisko składające się z kolęd i pastorałek, nawiązujące do formy ludowego teatru jasełkowego, wykonało Towarzystwo Teatralne "Pod Górkę” . W spektaklu "Kolęda na cztery głosy", według Pastorałki Leona Schillera, udział  wzięli Stanisław Górka, Monika Świtaj, Wojciech Machnicki.

Po spektaklu dobrze wpisanym w atmosferę  świąt odbył się poczęstunek tradycyjnych potraw polskich.

Ks. Adam Boniecki.

W dniu 18 września 2008 r. w sali Konsulatu Generalnego RP w Malmö gościliśmy ks.Adama Bonieckiego, naczelnego redaktora „Tygodnika Powszechnego”.

Prelegenta i przybyłych słuchaczy( około 65 osób) przywitał Konsul Generalny, Jarosław Łasiński.